Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Авторам пропонується зробити подання до цього журналу. Усі подання будуть оцінені редактором, щоб визначити, чи відповідають вони цілям і тематиці цього журналу. Ті, що будуть вважатися придатними, будуть відправлені на експертне оцінювання, перш ніж визначити, будуть вони прийняті чи відхилені.

Перш ніж зробити подання, автори несуть відповідальність за отримання дозволу на опублікування будь-яких матеріалів, включених до подання, таких як фотографії, документи й набори даних. Усі автори, зазначені в поданні, повинні дати згоду на ідентифікацію як автора. У відповідних випадках дослідження повинні бути схвалені відповідним комітетом з питань етики згідно із законодавчими вимогами країни дослідження.

Редактор може відхилити подання, якщо воно не відповідає мінімальним стандартам якості. Перед подачею, будь ласка, переконайтеся, що дизайн дослідження та аргумент дослідження структуровані та сформульовані належним чином. Назва повинна бути лаконічною, а анотація повинна мати можливість стояти сама по собі. Це збільшить імовірність того, що рецензенти погодяться рецензувати статтю. Якщо ви переконаєтеся, що ваше подання відповідає цьому стандарту, будь ласка, дотримуйтеся контрольного списку нижче, щоб її підготувати.

Вимоги до подання

Усі подання повинні відповідати таким вимогам.

  • Це подання відповідає вимогам, викладеним у Настановах для авторів.
  • Це подання раніше не публікувалося, а також не було винесено на розгляд іншого журналу.
  • Усі посилання перевірено на точність і повноту.
  • Усі таблиці та рисунки пронумеровано та позначено.
  • Отримано дозвіл на публікацію всіх фотографій, наборів даних та інших матеріалів, наданих разом із цим поданням.

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена й адреси електронної пошти, вказані користувачами на вебсайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу й не будуть надані для будь-яких інших цілей або будь-якій іншій стороні.